webberne - the real reunion

Kaere venner,

Det er efterhaanden et godt stykke tid siden at Digiquants[1] stolthed, den legendariske GUI webgruppe blev spredt for alle vinde. Da vi nu alle befinder os i hver vores virksomhed og ser minimalt til hinanden, er det vist paa tiden at lave en komsammen.

Da vi jo stadig arbejder med programmering i mere eller mindre grad, vil jeg tillade mig at skrive indbydelsen i Pjava for som I ved, siger et billede mere end ~1KB ord ... men kode kan altsaa flyttes hurtigere over 2400 baud (like anyone cares, Red.) og er den eneste form for rigtig kunst.

Country dk World.getInstance().getCountry("Denmark");
if (
dk == null) {
    
// Hmm. Something is rotten in the state of Denmark
    throw new CountryNukedException("Damn terrorists!");
}

Person[] webbies dk.locateByName(new String[] { 
    
"Peter Poulsen"
    
"Martin Callesen"
    
"Lars Schioeler",
    
"Christian Yttesen",
    
"Michael Hjembaek",
    
"Peter Theill"
    ));

Party p = new Party("Webberne - The Reunion");
try {
    
// Be there or be new Rectangle(x, x), where x > 0!
    
p.setDate(DateFormat.getInstance().parse("28/2/2006 18:00"));
}
catch (ParseException pe) {
    
System.out.println("No javadoc! It's January 28, 2006, okaaay? At six!");
}

// Yeah, sure - let's use my place at Noerrebronx^TM
p.setLocation(new Address(
    
"Jagtvej 87, 1TV",
    
"2200 Koebenhavn N",
    
dk
    ));

// Help me webbies, you're my only hope!
p.setAttendances(webbies);

// Mmmmm ... doughnuts! I'd sell my soul for a doughnut
p.addAvailable(new ItemType("food"), Availability.AD_LIBITUM);

// Mmmmm ... beer! I'm gonna drink a lot of beer and stay out ALL NIGHT!
p.addAvailable(new ItemType("beer"), Availability.AD_LIBITUM);

// Yes. We likes it raw and wriiiggling.
p.addAvailable(new ItemType("music"), Availability.AD_HOC Availability.AD_INTERNETUM);

do {
    
try {
        
// Go go go. Leave no man behind
        
p.schedule();
    }
    
catch (ConflictingDateException cde) {
        
// Bummer -- let's try next week, shall we?
        
p.setDate(new Date(p.getDate().getTime() + 86400 1000));
        
cde.getPerson().notify(webbies);
    }
}
while (!
p.scheduled());

Denne indbydelse er !(© 2005) Peter Theill og kan kompileres med en Pjava[2] compiler (closed source).

 

[1] Aka: Belle, Belle Systems, Intec TeleCom Systems, Intec Billing

[2] En lettere modificeret udgave af SUNs Java compiler, der staar for "Peters Java" og bygger paa den velkendte "from the top of my head" syntax.